Download citation

Leidenfrost levitated liquid tori

EPL, 100 5 (2012) 54006
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/100/54006