Download citation

Lattice Boltzmann 2038

EPL, 109 5 (2015) 50001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/109/50001