Download citation

New improved massive gravity

EPL, 114 6 (2016) 60004
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/114/60004