Download citation

Polyakov–Nambu–Jona-Lasinio model in finite volumes

EPL, 116 5 (2016) 52001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/116/52001