Download citation

BCS quantum critical phenomena

EPL, 118 5 (2017) 57007
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/118/57007