Download citation

Quasi-compact Q-balls

EPL, 127 2 (2019) 21001
DOI: https://doi.org/10.1209/0295-5075/127/21001